ZIP Stat
Flere...
Hør melodien 


Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  Svend-Aage Petersen
Tekst             Ukendt

Aa den stakkels pigeEn skillingsVise fra omkring 1870C       C        F     C
Anna, var saa æ=, saa æ=, saa ædeligt et Barn,
G7        G7         D7      G7
Men saa føj=, saa føj=, saa føj=, saa føjed hun et Skarn.
  G7   G7          G7     G7    G7 C
/: Aa, den stak=, den stak=, den stak=, den stakkels Pi-ge. :/


Han var nok en Rod=, en Rod=, en Rodemestersøn,
Hun blev svær=, ja svær=, ja svær=, ja sværmerisk i Løn.
/: Aa, den stak=, . . . . . :/

Hun blev mor=, ja mor=, ja mor=, ja morderligen skudt,
Han blev far=, ja far=, ja far=, ja farlig - rent kaput.
/: Aa, den stak=, . . . . . :/

Og hun fik en Søn=, en Søn=, en Søndag Aften ondt,
Ja, hun fø=, hun fø=, hun følte, li'som Alt løb rundt.
/: Aa, den stak=, . . . . . :/

Han var fuld=, ja fuld=, ja fuld=, ja fuld af Sorg og Kval,
Og han løb, han løb, han løb og hented Doktor Vahl.
/: Aa, den stak=, . . . . . :/

Ja og Dokt'ren skæl=, ja skæl=, ja skæl=, ja skælned snart,
Det var barn=, ja barn=, ja barn=, ja barnlig Dumhed klart.
/: Aa, den stak=, . . . . . :/

Elsk'ren hængte sig, han hængte sig om hendes Hals,
Men tog saa med Vold, med Vold, med Vold og Magt til Als.
/: Aa, den stak=, . . . . . :/

Anna hun tog Gift=, tog Gift=, tog Giftermaal for Vind,
Gik paa Bule=, Bule=, Bule=, Bulevarden ind.
/: Aa, den stak=, . . . . . :/

Og hun gik paa Træk=, paa Træk=, paa Trækpapirsfabrik,
Fik tre Børn, tre Børn, tre Børn i Pleje paa en Prik.
/: Aa, den stak=, . . . . . :/

Allersidst saa slog, saa slog, saa slog da Alting klik,
Og som Of=, som Officer til Frelsens Hær hun gik.
/: Aa, den stak=, . . . . . :/

Der hun nu har le=, har le=, har levet af sin Sang,
Og har Løj=, har Løj=, har Løj=, har Løjtenants Rang.
Aa, den stak=, den stak=, den stak=, den stakkels Pige.

til oversigten


Opdateret d. 25.3.2012