ZIP Stat
Flere...
Hør melodien 


Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  gl. folkemelodi
Tekst             Fr. Sneedorff-Birch


Fantasier

Her indgår tre børnesange. Hvem mon har kopieret hvem?


C      F
Skære, skære havre
G        C
Ak, men hvo skal binde den?
G7        C
Hvor mit blik end skuer hen, 
G7       C
Kan jeg dog ei finde
G7        C
Dig, min sjæls veninde! 
C        F  
Hvad er jordens bedste held,
G       C
hvad er livets havre vel,
G7      C
Når ei kjærligheden 
G7      C
Binder den herneden?

Jeg saae dig i aftes
I det klare maaneskin,
Solen gløded paa din kind;
Men din hulde skygge
Flygted med min lykke.
Ak! i natligtause stund
Var det drømmesyner kun
Kun et taagebilled,
Som mit blik forvilded.

Ride, ride ranke!
Hesten hedder Abildgraa,
Rask afsted det nu skal gaa;
Mon jeg vel dig fanger
Paa min længsels ganger?
Ei den ændser slud og blæst,
Flyver som en vinget hest
Did, hvor huldt min stjerne
Blinker i det fjerne.

Fare, fare krigsmand!
Døden skal du lide - ja,
Døden kalder os herfra,
Bort maa alle drage, 
Ingen bli’er tilbage –
Alt er tant og gjøgleri
I den sorte gryde vi
Dog engang skal puttes,
Dermed visen sluttes.til oversigten