ZIP Stat
Flere...
""
Hør melodien 


Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  Sofie Dedekam (to drosler sad)
Tekst             Julius Strandberg
Indspillet af Erling Jan Sørensen (http://www.erlingmusic.dk/)

Friervisen


Hun
C    C      C
En pige gik i skoven hen
     G      C
der mødte hun en ungersvend
      F        C
/: en tale mellem dem blev ført
       G        C
  I får den som jeg har den hørt :/
han
Åh, hør du skønne pigelil
dig skal min elskov høre til
/:åh, skænk mig dog din kærlighed
 før får mit hjerte ikke fred :/
hun
Ak nej, du smukke ungersvend
mit hjerte giver jeg ej hen,
/:jeg sværmer her, jeg sværmer hist
 jeg er så fri som fugl på kvist :/
han

Og er du fri som fugl på kvist
jeg fanger dig vel nok til sidst,
/:jeg ejer ikke gods og guld
 men jeg er glad, er du mig huld :/
hun
Ak nej, du ved ej ret besked,
jeg er ej værd din kærlighed,
/:thi jeg er fattig uden hjem,
 Og betler mig i verden frem :/
han
Og er du fattig uden hjem,
Oo betler dig i verden frem,
/:da er du megen mere kær,
 thi rigdom ikke lykken bær :/
hun
Ak nej du kære ungersvend,
min slægt som jeg går ussel hen,
/:min moder går fra gård til gård,
 er glad ifald hun noget får :/
han
Din slægt bli´r min og den skal ej
gå armods tunge, trange vej,
/:jeg er jo ung, dem du har kær
 skal jeg forsørge, hvem de er :/
hun
Ak nej min ven, den dragt jeg bær,
er alting hvad jeg ejer her,
/:din slægt vil vide dig stor kiv,
 har du en tiggerkvind’ til viv.:/
han
Du er ej tiggerkvind når jeg,
går ved din hånd ad livets vej,
/:åh pige, fattig eller rig,
 skænk mig din tro, jeg elsker dig :/(udtales ”di”)

hun
Nu vel min elskte du skal ej,
få skade eller skam af mig,
/:her er min hånd, her er min tro,
 lad mig da kærligt hos dig bo :/
han
Åh tak min elskte pige vær
forsikret at jeg har dig kær,
/:er end vi fattige og små
 ad lykkens vej vi dog vil gå :/
hun
Min elskte ven, jeg gækked’ dig(”di”)
jeg er en gårdmandsdatter rig,
/:du tog mig ej for gods og guld,
 nu ved jeg at du er mig huld :/
duet
Og fuglen sang i grønne lund,
de tvende trykte mund til mund
/:og blomsten stod ved bækkens bred
 og drømte smukt om kærlighed :/


til oversigten


Opdateret d. 25.3.2012