ZIP Stat
Flere...
Hør melodien 
Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  Ukendt
Tekst             P. Sørensen-Fugholm


Enkefru Gelenckes Fødselsdag

En fuldstændig barok udgave af en kendt fødselsdagssang. 
Jeg kunne ikke stå for den. Jeg har bevaret den ret særprægede 
stavemåde og sprogbrug, som forfatteren jo er kendt for.


  F     F     C     C7       
Og dette skal være Fru Gelencke til Ære.
      F
	Hurra !
  F     F     C     C7       
Og dette skal være Fru Gelencke til ære.
      F
	Hurra !
F     F   Gm    Gm
Gid hun må længe le  -  ve,
F     F    C7    C7
i Fryd og Velstand svæ -  ve !
F   F     F     C7
Hurra, Hurra, den Skaal var bra !
    C7  F
	Drik af !
 
Fru Gelencke har altider været en Kvinde.
	Hurra !
hos hvem gode Sider man har kundet finde,
	Hurra !
Her råber hendes Venner,
samt dem, at der hende kjender:
Hurra, Hurra, den Skaal var bra !
	Drik af !
 
Den Tid, da hun elsket Kunstdrejer Gelencke,
	Hurra !
er svunden for længst, og nu sidder hun Enke.
	Hurra !
Udmærket lever Konen
af Lotteri-Kollisionen.
Hurra, Hurra, den skål var bra !
	Drik af !
 
Tre Drenge hun fødte og opdrog med Smerte.
	Hurra !
men Pigen stod nærmest mest nær hendes Hjærte,
	Hurra !
som nu er ude og tjene
og føler sig saa ene.
Hurra, Hurra, den skål var bra !
	Drik af !
 
Tidt har Fru Gelencke vist haft det smaat.
	Hurra !
men i de senere Aar er det gaaet helt godt;
	Hurra !
thi hun er tro mod Pligten,
men meget plaget af gigten.
Hurra, Hurra, den skål var bra !
	Drik af !
 
Fru Gelencke hun er en rentud sagt
	Hurra!
storartet Kvinde af rette slaxs.
	Hurra !
Hun trøster gjerne andre,
som maa med Sorg omvandre.
Hurra, Hurra, den skål var bra !
	Drik af !
 
Derfor vi da sige med Ømhed i Stemme:
	Hurra !
Hav Tak for alt godt, som vi ikke skal glemme
	Hurra !
Thi slig en Dannekvinde
det ej er let at finde,
Hurra, Hurra, den skål var bra !
	Drik af !
 
En Del der jo er, som der ikke kan møde
	Hurra !
En Del har Forfald, og en Del er jo døde
	Hurra !
En Tanke hun dem skjænker,
hver Gang hun paa dem tænker
Hurra, Hurra, den skål var bra !
	Drik af !
 
I siger jo nok, naar min Sang er tilende:
	Hurra !
Om nogen fortjener den, saa er det hende,
	Hurra !
Gid hun faa blide Dage,
til hun herfra skal drage.
Hurra, Hurra, den skål var bra !
	Drik af !


til oversigten