ZIP Stat
Flere...
Hør melodien 
se noden her
Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  Ukendt
Tekst             Ukendt


Hvordan er det nu med mig fat?
   C   C   C    C
Hvordan er det nu med mig fat?
  G7    G7   C
Hvordan skal det sig føje?
  C    C    C   G7
Jeg ved ej, hvor min Peter er.
 D7       G7
I Ringsted eller Køge!
  C      C   
Men overalt hvorhen jeg ser,
  G7   G7   C      
så er det som jeg ser dig, Per!
     C       F
Ja, så er det, ja, så er det,
    G7    C
som jeg ser dig, Per!
    C       F
Ja, så er det, ja, så er det,
    C  G7  C
som jeg ser dig, Per!


I stalden står det gamle øg,
som tit for dig har pløjet.
Det hjalp os, når vi kørte møg,
og når vi det behøved'.
Og når jeg så på øget ser,
så er det, som jeg ser dig, Per!
/: Ja, så er det ja så er det,
som jeg ser dig, Per! :/

På marken hist den vædder står
så blød som fløjelsklæde.
Den ligner Peer på et hår!
Den kysser jeg med glæde!
Og når jeg så på vædren ser,
så er det, som jeg ser dig, Per!
/: Ja så er det,ja så er det!
som jeg ser dig, Per! :/

I skoven står det klodsetræ,
der sad vi elskovsfulde.
Du kaldte mig dit lille kræ,
hvad du nu ikke skulle.
Men når jeg så på træet ser,
så er det som jeg ser dig, Per!
/: Ja så er det,ja så er det!
som jeg ser dig, Per! :/

I skabet hist din flaske står,
som tit for dig har klukket.
Hvem ved, hvornår du får en tår
som den, du sidst har drukket?
Men når jeg så på flasken ser,
så er det, som jeg ser dig Per!
/: Ja så er det,ja så er det!
som jeg ser dig, Per! :/

Hans Nielsen kom med torsk igår
dem spiste du så gerne,
Nu torsken står kogt på dit bor,
men du er i det fjerne.
Og når jeg så på torsken ser,
så er det, som jeg ser dig, Per!
/: Ja så er det,ja så er det!
som jeg ser dig, Per! :/


eller på midtsjællandsk: Vådan æ dæd ny mæ ma fat?

Vådan æ dæd ny mæ ma fat?
Vådan ska dæd sæj føje?
Jæ vied æj, voer min Pieter æ,
i Ringsted eller Køje!
Mæn oueralt vorhæn jæ sier,
so ær ed såm jæ sier dæj, Pier!
/:Ja, so ær ed, ja, so ær ed
såm jæ sier dæj, Pier!:/

I starlen stoer dæ gamle øg
såm tit få dæj hoer pløjed.
Dæd jalp os, nær vi kyrte møj,
å nør vi dæd behøued.
Mæn nør jæ so på øjed sier,
so ær ed såm jæ sier dæj, Pier!
/:Ja, so ær ed, ja, so ær ed
såm jæ sier dæj, Pier!:/

På marken hist dæn vædder stoer
så blød som fløjelsklæde.
Dæn lijner Pier på et hoer!
Dæn kysser jæ mæ glæde!
År nør jæ så på vædren sier,
so ær ed såm jæ sier dæj, Pier!
/:Ja, so ær ed, ja, so ær ed
såm jæ sier dæj, Pier!:/

I skouen stoer dæ klåssetræ
dær sad vi elskousfulle.
Dy kålde mæj dit lille kræ,
va dy ny inte skålle.
År nør jæ so på træed sier,
so ær ed såm jæ sier dæj, Pier!
/:Ja, so ær ed, ja, so ær ed
såm jæ sier dæj, Pier!:/

I skaued hist din flaske stoer,
såm tit for dæj hoer klågged.
Væm vied vårnær dy får en tår,
som dæn, dy sist hoer drågged?
Mæn nør jæ så på flasken sier,
so ær ed såm jæ sier dæj, Pier!
/:Ja, so ær ed, ja, so ær ed
såm jæ sier dæj, Pier!:/

Hans Nielsen kåm mæ tåsk igoer
dæm spiste dy so gærne.
Ny tåsken stoer kåut på dit bor,
mæn dy æ i dæ fjærne.
År nør jæ so på tåsken sier,
so ær ed såm jæ sier dæj, Pier!
/:Ja, so ær ed, ja, so ær ed
såm jæ sier dæj, Pier!:/


Og så lige en variant som Hans W. Petersen har sunget

Hvor er du dog, min søde ven?

Hvor er du dog, min søde ven i Ringsted eller Køje. (Køge) Ka’ ske du slæber dagen hen som karl i Tappernøje. Ak, overalt hvorhen jeg ser, jeg tænker kun på dig min Per. Jeg tænker, jeg tænker kun på dig min Per. På klodsen hist af bøgetræ vi sad af elskov fulde. Du kaldte mig dit lille kræ, hvad du vist ikke skulle, for når jeg nu på klodsen ser, jeg tænker kun på dig min Per. Jeg tænker, jeg tænker kun på dig min Per. Den lærke, som i skabet står, så tit for dig har klukket, mon du endnu en sådan får, som du den her har drukket. Så snart jeg på den lærke ser, den synger straks om dig min Per. Den synger, den synger straks om dig min Per. I stalden står den røde ko, som selv du har opdraget. Som søskende I var I to, det har mig ret behaget. Men når jeg nu det høved ser, jeg tænker straks på dig min Per. Jeg tænker, jeg tænker kun på dig min Per. Lars Pæsen var med torsk i går, dem spiste du så gerne, men nu er torsken på et fad, og du er i det fjerne. Men når jeg nu på torsken ser, jeg tænker straks på dig min Per. Jeg tænker, jeg tænker straks på dig min Per.

til oversigten


Opdateret d. 25.3.2012