ZIP Stat
Flere...
""
Hør melodien 


Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  W. Rantzau
Tekst             W. Rantzau

Jens og Jensine de gik ud i skoven      C       C
Jens og Jensine, de gik i Skoven,
     G7        C
ta´ livet a dom, ded vilde de,
    C         G7
og Fuglesangen, den lød foroven 
      G7     C
så dejlig, ja ubeskrivelig 
      C
Tral-la-la- la-la-la-la Tral-la-la-
F
la-la-la-la Tral-la-la-
G7         C
la-la-la Tral-la-la-la.


De va´ bedrøvet, ja så uhyrlig,
Forældrene vilde skille dom;
og dø tilsammens, ded vaa natyrlig -
de vilde nu desformedelst som
Tral la o.s.v.

Jensine, sa´e han, nu ska´ vi te ed,
La´ vos nu ta´en bestemmelse,
See, hænge sei, æ, saa vidt jæ ve´ed,
Ei videre rar Fornemmelse.
Tral la o.s.v.

Næi, Jens ! en Strive man foor om Halsen,
Ded Hængeri skytter ei jæ om:
Aa ska´ je dø, ve jæ allenfalsen
Dov pænt paa Castrom doloriom.
Tral la o.s.v.

Jensine ! ve Du som jæi, saa styrde
Vi vos tilsammens i vilden Sø;
næi, Fan´en ta´ mæi, Jens ! jæ gjør de´,
På saaden viis ve jæ itte døe.
Tral la o.s.v.


Jæ æi ka´ svømme, aa stravs te Bonnen
Jæ synker nør, maa jæ være fri;
Aa al ded Søvand, man foor i Monnen !
La´ vos la´ vær´ mæ ded Droneri.
Tral la o.s.v.

Næi, Jens ! jæ har tænkt paa noued anned,
Ei meer vi æder en Kromme Brød,
Aa døe a´ Haanger, ded æ en daned,
En regedeerlig aa langsom Død.
Tral la o.s.v.

So savt, saa gjort - de i Græsset la´ dom,
Og indtil Avten de vented´ saa
Paa Dødens Komme, der skulde ta´ dom
Aa hva´ de ellers ku´e hitte paa.
Tral la o.s.v.

Hør, Jens ! sa´e Sine, hvorledes gaar´en ?
Du æ dov vel itte død endnu ?
Næi, itte reitig, men ak, jæ haar en
Skrypsulten Mave, ded haar jæ s´gu.
Tral la o.s.v.

Nu maa jæ sanne ded, Andre si´er,
A Døden haar æ dov, aa gaa paa;
Aa Lived evter, ka hænde sæ, bli´er
Kanskesig, ja baade saa aa saa.
Tral la o.s.v.

Hør Jens ! Jæ haar ded nu overveied;
Ded æ dov fælt mæ ded Myrderi;
Hvad om it Gran vi vos vederqvæied ?
I Lommen haar jæ min Frokost i.
Tral la o.s.v.

Ja, jæi, jæ haar saamænd tænkt ded samme;
It Rundtenom fik jæ even nør,
Aa Fan´en ta´e mæi, ja aa anam mæi,
Om jæ ve hænges aa drones meer.
Tral la o.s.v.

Aa Arm i Arm drog de hjemad stille,
Men Aaret evter han fik sin Tøs,
Ei døe tesammens de mere vilde -
De fandt nu Livet saa mageløs.
Tral la o.s.v.


 


til oversigten


Opdateret d. 25.3.2012