ZIP Stat
Flere...
Hør melodien 
Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  Skillingsvise
Tekst             Skillingsvise


Krybskyttevisen eller krybskyttens død

Historien bag visen 

  D    A    A    D
Der gik ud i Lunden i Aftenen silde
  D    A    A      D
to Ynglinge skønne i blomstrende Vang,
  D      A     A     D
men ak, det sig hændte for dem saare ilde,
  D     A     A     D
de nylig sad hjemme og spøged' og sang,
  D    G   G    D
fra kæresten kær de drog med Gevær
  D    A      A      D
og gik imod Lunden, som Krybskytter der.
 
Mod Nederskov gik de i Aftenen silde,
de Maanen paa Himlen stod højt over Sky;
i Skoven der græssede Dyrene vilde,
og fjernet fra Larmen i Steder og By,
da Klokken slog tolv, de Ynglinge bold'
stod rede at skyde bag Grøfthegnets Vold.
 
Den ene fra Tjenesten nylig var kommen, 
en vakker Soldat og Forældrenes Trøst,
han klingred' saa livligt med Mønten i Lommen,
thi Piger og Vinen var ofte hans Lyst.
Den anden især en Krybskytte er,
af Dyrene fælded' han mange bag Træ'r.
 
Med List og med Snildhed det var saa beregnet,
den ene som Klapper i Skoven sprang ind
at henjage Vildtet saa brat imod Hegnet,
han saa nu i Dalen den fodlette Hind,
men lige saa brat den unge Soldat
ved Siden saa Fogden med Bøssen parat.
 
Han sat' over Hegnet saa lydløst og stille,
og Skrækken gav Vinger, han ilte afsted;
thi Vennen i Tide han advare vilde,
han syntes, at Skytten bagefter var med.
Han hvisked': "Kom her, og kast dit Gevær.
Betjenten han kommer - forlorne vi er."
 
Men Ordene døde i Munden henklinge,
og Vennen ej hørte Soldaten var der,
han mente, han Dyrene frem skulde tvinge,
nu sad han paa Hug, da Soldaten kom nær.
Han Ligned' et Dyr, Soldaten gav Fyr,
og Skuddet det traf, men den Ladning blev dyr.
 
Der hørtes et Skrig udi Natten saa stille,
og aldrig i Skoven man hørte det lig.
Hvor Skælved' de begge, mens Taarerne trille,
og jamrede ængst'lig: "Nu er det forbi;
med Kugler og Krudt min Ven har jeg skudt,
nu faar jeg min Løn, for hvad jeg har forbrudt."
 
Nu førtes den Arme da til Lazarettet
i rædsomme Smerter - Gud ved, hvad han led!
Den venligste Pleje ej Lidelsen letted',
to Dage tilfulde med Døden han stred.
Hans Tale var den: "O, tilgiv min Ven"
Jeg delte hans Brøde; o, se til det hen.
 
Det var mod hans Vilje, han Livet mig røved',
han lider vist nok af Samvittigheds Kval;
han sidder i Fængslet og er saa bedrøvet,
husk paa, mine Venner, Gud dømme os skal!
Mit Liv er forbi, men giv ham dog fri!
Gud vogte ham siden for Lasternes Sti.
 
Farvel da, I kære Forældre der hjemme,
o, Moder, du græde ej mere for mig,
bed Herren tilgive og Brøden at glemme,
vi samles jo en Gang i Guds Himmerig.
Jeg frygte ej vil; mit Liv sat' jeg til,
og faldt som et Dyr udi Lyngen saa mild.
 
O. elskede Pige, nu svigter min Stemme,
for din Skyld jeg synes, at dø er saa haardt;
du maa ikke sidde og græde derhjemme,
thi Vennen, du elsker, er nu gaaet bort;
forglem ej, min Ven, vi samles igen
bag graven i Himlen - nu gaar jeg derhen."

til oversigten


Opdateret d. 4.8.2017