ZIP Stat
Flere...
Hør melodien 
Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  Gl. skillingsvise
Tekst             Svend-Aage PetersenMursvendens luftspring i Pilestræde
  G         D7   G
Den Mursvend stod paa sit Stillads -
  C     D7
Det var i Pilestræde
  Am        D7
Paa tredie Sal. - Han gjorde Spas
  Am     D7
Og hoppede af Glæde.
G    C   D7   G   G D7 G
Jo, jeg mener, den var rigtig regnet ud.

Saa gjorde han for stærkt et Hop
Og det var netop Skaden,
Den Mursvend med sin tunge Krop
Faldt lige ned paa Gaden,
Jo, jeg mener, etc.

Forskrækkede de Andre skreg:
"Se Kroppen! Lad os snapp'en!"
Men de løb ikke samme Vej,
For de stak ned ad Trappen,
Jo, jeg mener, etc.

En Bonde kjørte netop med
Sit Læs for Husets Døre,
Se, der faldt Svenden lige ned,
Og han kom op at kjøre.
Jo, jeg mener, etc.

Og Bonden havde Gjødning paa,
Han mærkede slet ikke
At Svenden faldt, men denne saae,
At der var blødt at ligge.
Jo, jeg mener, etc.

Saa laa han der og sunded sig,
Imens de Andre ledte,
Men Bonden kjørte rask sin Vej,
Saa Hestene de svedte.
Jo, jeg mener, etc.

Forbauset blev han, da han kom
Til Hjemmet og saae Svenden,
Han brøled højt, han saae sig om
Og drat af Skræk paa Enden.
Jo, jeg mener, etc.

Af Vognen fik de Fyren ned
Og kaldte ham tillive,
Han vaagnede med den Besked:
"Vil De en Snaps mig give!"
Jo, jeg mener, etc.

Men Bondens Datter saae ham an,
Og om hans Rejse hørte,
Hun sukked: "Aa den kjønne Mand!
Ak, gid han mig tilhørte",
Jo, jeg mener, etc.

Han fik ej Lov at rejse hjem
For Pigen og for Fatter.
Men, det kan jeg fortælle Dem:
Han gifted Bondens Datter.
Jo, jeg mener, etc.

Saa kom han da til Byen her
Og sa'e i munter Tone:
"Maa jeg nu præsentere Jer
Min egen lille Kone!"
Jo, jeg mener, etc.

Hans Nebensvende drak saa flot
Hans Skaal - de drak som Stude -
Og det var af Forundring blot, - -
Men nu er Visen ude.
Jo, jeg mener etc.

Nødvendigt Anhang.
Enhver som ønsker at komme til Ægteskab paa ovenangivne Maade, 
underrettes herved om, at man ved en saadan Lejlighed bør falde 
yderst forsigtig, da det ikke altid slaar til at der kjører en 
Bondevogn forbi; endvidere bør man til et saadant Spring ikke 
vælge tredie Sal, men foretrække Stue-Etagen eller helst vælge 
et Kjældervindue dertil.


til oversigten


Opdateret d. 25.3.2012