ZIP Stat
Flere...
Hør melodien 


Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  Svend-Aage Petersen
Tekst             Svend-Aage Petersen


Min perleven

Sangleg: Opstilling i to kredse, den ene inden i den anden. Yderkredsen
med front med uret, inderkredsen med front mod uret. Der bør
være lige mange børn i hver kreds.   D        A7     D
Hvor end jeg vender /:næsen hen:/ næsen hen		Kredsene går rund modsat

  D        A7     D
Der møder jeg min /:perleven:/ perleven		På sidste perleven stand-ser kredsene 
						og vender front mod hinanden.
					
  D        A7       D
Min højre hånd jeg /:gi´r til dig:/ gi´r til dig	Man giver den, der står
						over for højre hånd, og 
						hilser med en let op- og
						ned bevægelse.
   D         A7       D
Hvis venstre hånd du :/gi´r til mig:/ gi´r til mig	og venstre hånd rækkes 
						under højre. Til slut står man med krydsfat-
						ning og front mod uret

  G      D
Så går vi os en lille tur,				Kredsen går rundt, med
A7        D					uret.
indtil vi kommer til en mur,
  G      D
Så vender vi omkring igen				På: "Så vender" vendes
A7       D					med en "save-brænde-bevæ-
mig og min perleven (3 gange).			gelse", og kredsen går rundt modsat uret sangen ud.		

til oversigten