ZIP Stat
Flere...
Hør melodien 


Starter melodien ikke af sig selv, så tryk her:
Hør den her 


Komponist  Svend-Aage Petersen
Tekst             Mogens Grejsen

Vi/de (eller tro)  C    C         G7  G7 
Ja,Vi - Margrethe, REX - den A-an- den.
   G7    G7      C   C/g
- har faktisk - fået sved på pa-an-den
  C    C        G7  G7
For Vi - er nemlig - for det me-e-ste
    G7    G7       C   C
- slet ikke - så danske - som de fle-e-ste
   F    F     C  C
Nej: Vi - er bare kongeli-i-ge
   D7    D7      G7  G7
Her - i - Vort eget - konge-ri-i-ge
   C      C       F   F
Hvis nogen - vil kræve - at vi bytter plads
   D7     D7        G7    G7
- forlanger vi - straks, at se det danske-e pas!
  C      C        F A7 G7
For skønt det er svært- så må Vi si-i- ge 
   C     G7      C/g G7 C
- at Vi , vi er også - mage - li- i - ge!


Men når - det gælder ægtema-a-ge
Så har - Vi jo alle - Vore da-a-ge
- fulgt op - på denne gamle tradition: 
At finde - Vor mage - i en ny nation
Det har - Vi gjort - og sendt til hø-ø-ring
(Det kaldes ”familiesammenfø-ø-ring”!!)
Og når - det så sker - i Vor fa-mi-il-ie
Så kan - alle andre - med lidt vi-il-je!!
Vort mål - er som folk - og kongeri-i-ge: 
Vi - alle - forbliver - folke-li-i-ge

Proble-met er - at man forva-an-sker
- det der med at være - ægte da-an-sker
Ja, man-ge - tror og fler’ vil me-e-ne 
- at danskerne - de er racere-e-ne
Men det - har ingen dansker væ-æ-ret
Derfor er vi fri - og ubesvæ-æ-ret
Betragt - det hele i det samme lys
- som far-ver-ne i et simpelt gadekryds: 
Det går altså ikke - at du so-o-ver
Når lysene skifter - skal du o-o-ver!

Det folk, som aldrig linder le-e-det
Bli’r al-drig rykket - ud af ste-e-det
Historisk så er ”en overle-e-ver”
Slet ikke - et afkom efter gre-e-ver
Nej, vi stammer alle sammen - folk som fæ
- oprind’ligt - fra samme gamle stamme-træ 
Som dronning - der må Vi altså - fi-in-des!
Hvorfra Vi kom? - Kan ingen mi-in-des!
Men pyt - nu med det - når blot vi le-e-ver
- et liv - der er fri - for fedtegre-e-ver!

til oversigten